Velkommen til våre kommende aktiviteter

Halden Kunstforening ble stiftet 6. november 1947. Det har også vært en tidligere kunstforening i Halden, Fredrikshalds Kunstforening, som ble stiftet allerede i 1872. Denne foreningen gikk inn omkring 1918. Andreas Solberg var en av drivkreftene da Halden Kunstforening ble stiftet, og var formann i foreningen. Han har også tegnet logoen.

I følge vedtektene er foreningens formål å fremme interesse for kunst og kunsthåndverk i Halden med utstillinger, foredrag, utlodninger, ekskursjoner, og å arbeide for å opprette et fast galleri i Halden.

Halden Kunstforening har en samling på omtrent 200 kunstverk, disse har kommet til ved gaver og innkjøp gjennom årene.

Vi har 2 undergrupper i Halden Kunstforening:

  

  • ATELIER HALDEN – som er  for våre utøvende kunstnere (amatører og profesjonelle)

  • HUK – som er for våre medlemmer under 30 år

I begge gruppene tilbys egne kurs, medlemskvelder, aktiviteter, utstillinger, ekskursjoner o.l.

Halden Kunstforening er en frivillig organisasjon med ca. 170 medlemmer. Vi er en åpen og inkluderende forening som etterstreber å fremme våre medlemmers interesser og ønsker. Det er rom for aktive medlemmer og støttemedlemmer.  Foreningen er medlem i Norske Kunstforeninger.