top of page

Styret i Halden kunstforening

Fra årsmøtet 2024 består styret av:

Wenche Johanne Høidal

Merethe Brække          

Tobias Svarstad Eeg

Kjell-Arne Stokland

 

Elise Jarem og Petter Brønn  

Nils Erik Ness

 

bottom of page