top of page

Årsmøte 2019

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Årsmøte 2019
Årsmøte 2019

Tid og sted

02. apr. 2019, 19:00

Frivilligsentralen, Violgata 14, 1776 Halden, Norge

Om eventen

Årsmøte Halden Kunstforening.

Tirsdag 2. april kl. 19:00

Halden Frivilligsentral, Violgata 14, 1776 Halden

Det innkalles til årsmøte i Halden Kunstforening tirsdag 2. april 2019.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Halden Kunstforening i hende senest 15. mars 2019. Ved forslag til endring av vedtekter er fristen 5. mars 2019.

Forslag sendes: Halden Kunstforening, Store Brannberget 6c, 1769 Halden

e-post: haldenkunstforening@gmail.com

Dagsorden:

1. Åpning v/ leder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Årsmelding 2018

5. Regnskap 2018

6. Budsjett 2019

7. Arbeidsplan 2019

8. Valg av leder

9. Valg av 5 styremedlemmer

10.Valg av 2 varamedlemmer

11. Valg av valgkomité

12. Valg av revisor

13. Kontingent for det følgende år

14. Innkomne forslag

15. Utlodning i henhold til §8

Årsmøtet er for medlemmer i Halden Kunstforening og er gratis.

Stemmerett har de medlemmer som møter personlig og som har betalt kontingent for det forløpne år samt nye medlemmer i 2019 som har betalt kontingent. Enkel bevertning.

Velkommen!

Styret i Halden Kunstforening

Mona Espelien, Glenn M. Skibsted, Grete Kopp Arnestad, Fam Holter og Inger Giske Arnesen

Dele denne eventen

bottom of page