top of page

Er du interessert i kunst og/eller kunsthistorie?

Er du hobbykunstner, billedkunstner eller kunsthåndverker?

Vil du støtte oss i arbeidet med å fremme interessen for og å formidle kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk?

Meld deg inn i Halden kunstforening!

Bli medlem

Takk!

Du får delta i et sosialt og hyggelig fellesskap med folk i alle aldre

Du får invitasjoner til utstillinger

Du  får delta på medlemskvelder, foredrag og turer

Du får delta på kurs til redusert pris

Du får være med på utlodding av kunstverk

Du får stemmerett på årsmøtet

Du kan bli med i komiteer, arbeidsgrupper eller i styret

Du kan fremme dine idèer om hvilke tilbud du ønsker

Du kan som kunstner/kunsthåndverker få mulighet til å holde kurs

Du kan bygge nettverk med andre med interesse for kunst og kunsthåndverk

Du kan få mulighet til å stille ut dine arbeider

Du støtter arbeidet med å fremme interessen for, og å formidle kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk

Kontingent pr. år

Voksne kr. 300,-

Barn, ungdom og unge voksne kr. 150,- (til og med det året man fyller 30)

Meld deg inn ved å sende oss en e-post

Velkommen med!

bottom of page