top of page

Årsmøte i Halden Kunstforening

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Årsmøte i Halden Kunstforening
Årsmøte i Halden Kunstforening

Tid og sted

10. feb. 2020, 18:00

Gamle Rådhus - Kommunestyresalen, Wiels plass 2, 1771 Halden, Norway

Om eventen

Velkommen til årsmøte i Halden Kunstforening

Møtet holdes i Kommunestyresalen i Gamle Rådhus.  Vi starter kl. 18.00 og selve årsmøtet holder på ca. 2 timer

Kl. 20 for vi et flott foredrag av Tore-Jarl Bielenberg med tittelen:  «Sigøynerne i bildende kunst – sett med egne og andres øyne» 

Foredraget varer i ca. 25 minutter og deretter vil det bli sosialt samvær med bevertning.

Årsmøtet gratis og for medlemmer i Halden Kunstforening.

Stemmerett har de som har betalt kontingent for 2020.

Dagsorden:

1. Åpning v/ leder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Årsmelding 2020

5. Regnskap 2020

6. Budsjett 2021

7. Arbeidsplan 2021

8. Valg av leder

9. Valg av 4 styremedlemer

10.Valg av 2 varamedlemmer

11. Valg av valgkomité med 3 medlemmer

12. Valg av revisor

13. Kontingent for det følgende år

14. Innkomne forslag

15. Utlodning i henhold til §8

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig og være Halden 

Kunstforening i hende senest 2. februar 2021.  Ved forslag til endring av vedtekter er fristen 19. januar 202021. 

Forslag sendes: Halden Kunstforening, Store Brannberget 6c, 1769 Halden, 

e-post: haldenkunstforening@gmail.com

Velkommen!

Dele denne eventen

bottom of page