top of page

Forbindelser - Utstilling Tove Worum og Pekka Persson

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Forbindelser - Utstilling Tove Worum og Pekka Persson
Forbindelser - Utstilling Tove Worum og Pekka Persson

Tid og sted

15. feb. 2020, 12:00 – 23. feb. 2020, 16:00

Galleri Rød, Herregårdsveien 10, 1771 Halden, Norway

Om eventen

Halden Kunstforening ønsker velkommen til utstillingen

FORBINDELSER - med TOVE WORUM og PEKKA PERSSON

Galleri Rød Herregård, Halden

Lørdag 15. februar 2020   -  Vernissage kl. 12

Søndag 16. februar 2020

Lørdag 22. februar 2020

Søndag 23. februar 2020

Alle dager kl. 12 - 16

To kunstner som har levd sammen i 37 år, og som nå har begynt å stille ut sammen. Hver for seg men samlet, slik at det oppstår dialog mellom verk, uttrykk og kunstnerskap. Forbindelser er et passende ord å beskrive mellomrommet som oppstår. Akkurat som pausene i musikken definerer klang, rytme og form. Tilsammen trær det frem nyanser og assosiasjoner som ellers ikke ville vært tilstede. Hvert rom vi stiller ut i får sin egen karakter utfra de valg vi foretar i hvordan bildene kommuniserer.

Kanskje kan tiden sette sine spor, men ibland er det tidløshet eller individuelle følelser som danner rommet hvor forbindelsene fungerer. Noen bilder passer bedre i et rom enn i et annet.

Tove Worum

Jeg er opptatt av tidens kronologi og menneskets plass i den. Vår forståelse av kollektiv og personlig historie er av betydning, nå da mennesket på ulike vis opplever å få sin histories kontinuitet brutt. Naturen føyer seg inn i denne problemstillingen. Mitt kunstnerskap handler mye om sårbarhet. Det kommer til uttrykk både i valg av materialer og innhold.  

For meg er det å lage bilder et forsøk på å få tak i den virkeligheten jeg lever i. 

"Å utforske det meningsfylte i våre felles liv."  

Noen arbeider gjennomgår en årelang prosess, før de får sitt endelige uttrykk. Mens andre blir malt direkte og ugjenkallelig, og forblir her i dette første strøket.

Jeg er utdannet på Kunst og Håndverkskolen i København og Kunstakademiet i Oslo. Jobber med maleri og tekstile utrykk. Deltatt på gruppeutstillinger i Norge, Danmark, Russland, Latvia. Separatutstillinger bl.a på Bærum Kunsthall, Galleri LNM, Galleri Heer og Nasjonalgalleriet i Gdansk, Polen. Utsmykninger på skoler og innkjøpt av Jan Groth.  

Pekka Persson Viser arbeider laget i perioden 2016-2019.

Mine kunstverk har ofte fotografisk billedmateriale i bunn. Som i en improvisasjon fjerner jeg meg fra det dokumenterte og fortsetter inn i en form for eterisk tilstand og bildene gjenoppstår i nye konstellasjoner. «Et samlende begrep for min tilnærming til kunsten er det ambivalente uttrykk. I det tvetydige ligger en anerkjennelse av at det gjenkjennelige kan være abstrakt, akkurat som abstraksjon også kan opptre gjenkjennelig. 

Om serien "Øyeblikk": Hvert bilde har sin egen identitet. Her eksisterer ikke fortid, heller ikke fremtid. Bildet oppstår kontinuerlig og kan bare tilsynelatende opptre statisk og endelig, uten kronologi eller linearitet. Et sted svever det frie uttrykket og meningsfulle forhåpninger. I neste øyeblikk har noe forsvunnet og annet kommer til syne. Alle referanser og assosiasjoner er tidløse, de befinner seg i et foranderlig kretsløp. Som om minnesfragmenter beveger seg inn i fremtidige øyeblikk.

Utdannet ved kunsthøyskolen i Oslo 1989. Jobber med skulptur, film, foto, maleri og tegning. Har deltatt på Høstutstillingen og separatutstillinger på bl.a Henie Onstad Kunstsenter, Hårdaland Kunstsenter, Lunds Konsthall i Sverige. Premiert kortfilm på kunstfilmfestival i Tyskland. Innkjøpt av bl.a Norsk Kulturråd. Utstillinger, kuratering og workshop i Egypt. Siden 2012 tilknyttet Akershus Kunstsenter og Kunstvisitten, et fylkesbasert kunstprogram innenfor psykisk helse. I 2019 utsmykking i Nittedal Kulturhus.

Velkommen!

Dele denne eventen

bottom of page