top of page

Tiril Schrøder på Rød Herregård (1)

Andre og siste helg med utstilling i galleri Rød Herregård

Billetter er ikke på salg
Se andre arrangementer
Tiril Schrøder på Rød Herregård (1)
Tiril Schrøder på Rød Herregård (1)

Tid og sted

03. des. 2022, 12:00 – 04. des. 2022, 16:00

Halden, Herregårdsveien 10, 1771 Halden, Norway

Om eventen

Tiril Schrøder har lenge arbeidet med tematikk med røtter i romantikken; en interesse for natur og hvordan den benyttes som symbol i dag, kombinert med interesse for populærkultur og for fortellingen som kan ligge i visuell kunst. Hun er også opptatt av tegningens tradisjoner, og arbeider mye med utgangspunkt i skisser fra norske 1800-tallskunstnere. Schrøder jobber i denne utstillingen med digitale teknikker, printet på akvarellpapir, for å gjenfortelle tegninger og akvareller av Johannes Flintoe (1787-1870), Heinrich August Grosch (1763-1843) og Johan Christian Dahl (1788-1857). Alle disse tre kunstnere var viktige for hvordan man på 1800-tallet så på og fremstilte norsk natur og hverdagsliv, som igjen er utgangspunktet for hvordan vi ser på dette i dag. Utstillingen tar utgangspunkt i ideen om den norske identiteten: Hverdagslivet slik det utspilte seg og ble presentert i forbindelse med nasjonsbyggingen på 1800-tallet og hverdagslivet i vår egen tid, og naturen og vår bruk av denne, for eksempel til identitetsbygging på Facebook. Arbeidene i utstillingen gir seg ut for å være samme teknikk som brukt på 1800-tallet, men er egentlig laget med en helt annen prosess; en moderne effektivisering og etterligning. Flintoe, Grosch og Dahl har ved sin bruk av tegning og akvarell som dokumentasjon av livet i Norge, vært med på å forme og bygge den fortellingen vi baserer vårt egenbilde på i dag. Datidens nasjonalromantiske kunst var med på å bygge opp under bildet av «det typisk norske» gjennom fjorder, fjell, bondeliv, og den gryende interessen for å bestige fjelltopper og vandre i naturen. Schrøder knytter disse ideene visuelt opp mot samtiden; datidens seterliv sat opp imot for eksempel nåtidens «selfies» på fjelltur og idyllisk hyttetilværelse, og stiller med dette spørsmål rundt vår tids nasjonalromantikk. Den nasjonale fortellingen om «det norske» og norsk natur, har en nasjonalistisk og ekskluderende undertone mot «de andre», og er samtidig en identitet i stadig endring. Elementer fra andre steder i verden innlemmes fortløpende i vår hverdag og mytologi: Pizza Grandiosa til Netflix blandes sammen med bunader og laftehus.

Dele denne eventen

bottom of page