top of page

UTSATT - Årsmøte 2019

Registreringen er lukket
Se andre eventer
UTSATT - Årsmøte 2019
UTSATT - Årsmøte 2019

Tid og sted

05. feb. 2019, 19:00

Frivilligsentralen, Violgata 14, 1776 Halden, Norge

Om eventen

OBS!!

Årsmøtet i Halden Kunstforening som var berammet til 5.2.19 er utsatt. Det vil bli kalt inn til nytt årsmøte med 4 ukers varsel.

Det er sendt e-post til medlemmene med flere opplysninger.

Det vil bli kalt inn til nytt årsmøte med 4 ukers varsel.

Årsmøte Halden Kunstforening.

Tirsdag 5. februar kl. 19:00

Halden Frivilligsentral, Violgata 14, 1776 Halden

Det innkalles til årsmøte i Halden Kunstforening tirsdag 5. februar 2018.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være postlagt senest 19. januar 2019. Ved forslag til endring av vedtekter er fristen 8. januar 2019.

Forslag sendes: Halden Kunstforening, Store Brannberget 6c, 1769 Halden

e-post: haldenkunstforening@gmail.com

Dagsorden:

1. Åpning v/ leder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Årsmelding 2018

5. Regnskap 2018

6. Budsjett 2019

7. Arbeidsplan 2019

8. Valg av leder

9. Valg av 4 styremedlemmer

10.Valg av 2 varamedlemmer

11. Valg av valgkomité

12. Valg av revisor

13. Kontingent for det følgende år

14. Innkomne forslag

15. Utlodning i henhold til §8

Årsmøtet er for medlemmer i Halden Kunstforening og er gratis.

Stemmerett har de medlemmer som møter personlig og som har betalt kontingent for det forløpne år samt nye medlemmer i 2019 som har betalt kontingent. Enkel bevertning.

Velkommen!

Styret i Halden Kunstforening

Mona Espelien, Glenn M. Skibsted, Grete Kopp Arnestad, Fam Holter og Inger Giske Arnesen

Dele denne eventen

bottom of page