top of page

White and grey - Johan Söderström

Registreringen er lukket
Se andre eventer
White and grey - Johan Söderström
White and grey - Johan Söderström

Tid og sted

28. sep. 2019, 12:00 – 06. okt. 2019, 16:00

Galleri Rød herregård, Herregårdsveien 10, 1771 Halden, Norge

Om eventen

Vi inviterer til en spennende utstilling med Johan Söderström.

KONSTNÄRLIG PROJEKTBESKRIVNING

Jag arbetare med process-baserat, konceptuellt måleri med ett utpräglat grafisk uttryck. Ofta i långa serier därbilderna relaterar till varann och till rummet de befinner sig i. Ibland innefattar mitt arbete olika typer av deltagandekonstprojekt.Det mest iögonfallande med mina arbeten från det senaste åren är att jag reducerat det måleriska uttrycket tillen enkel kontrast - vitt och ljust grått. Färgerna är en konsekvens av att jag som material uteslutande använderoblandat fint och grovt byggspackel. Genom att begränsa antalet estetiska parametrar kan jag fokusera på desom är viktigast för mig - koncept, komposition och taktil närvaro. Materialets egenskaper bidrar med oregelmäs-sigheter och sprickor när det appliceras i tjocka lager. Metoden synliggör torkandets process och jag framhäverdetta på ett sätt som påminner om japansk Kintsugu, där man reparerar sprucken keramik med guldfärgat lim föratt betona objektets åldrande och historia. Sprickorna blir en visuell metafor för tid.Alla mina målningar har en ram av obehandlad eklist. Den fungerar mer som en gjutform än som dekorationmonterad på i efterhand. Samtidigt ger den arbetena en tydligt avgränsning och de blir därför mindre sårbara förrummet de installeras i. De kan fungera obehindrat i olika institutioner och sammanhang, vilket jag uppfattar somegalitärt och inkluderande. Ramarnas familjära uttryck kan också bidra till att göra verkens relativt radikala kon-ceptualitet mer lättillgänglig.Konstnären Richard Serra skrev på 60 talet sin berömda lista med verb för att beskriva olika handlingar som kanpåverka ett material. Inspirerad av detta använder jag ett begränsat antal metoder för att applicera spacklet i ra-marna. Dessa kan beskrivas med enkla ord som pressa, sprida, valsa och gjuta etc. Anledningen är att jag öns-kar begränsa de kognitiva val jag som konstnär måste ta, och hellre låta materialen och metodernas egenskaperforma uttrycket. På så vis kan jag använda mig av det som uppstår av tillfälligheter, och öka möjligheten för attavslöja något okänt.Impulserna till mina arbeten uppstår ofta ur tankar om människans existensiella utsatthet, och hur det hängersamman med en social och politisk känsla av brådska. Vi är alla mer eller mindre alienerade från oss själva ochvarann, men vår tids samhällsklimat exploaterar och vidgar denna klyfta, och jämlikhet och etiskt ansvarstagandemotarbetas. Även om mina arbeten är abstrakta eller använder enkel, arkaisk figuration, kan man, om man vill,relatera dem till företeelser i omvärlden. Ingen arbetar i ett vacuum. Alla slags yttringar förhåller sig oundvikligentill en kontext. Genom titlar och konceptuella grepp önskar jag belysa och undersöka frågor om vår samtid, ochrelatera min konst till dessa. Men jag önskar samtidigt insistera på att kunna använda ett poetiskt, estetiskt språkför att tala om rent konkreta och materialistisk, historiska situationer. Det uppfattar jag som konstnärens specifikasamhälleliga uppgift och unika möjlighet.

Johan Söderström  

Gratis adgang.

Velkommen!

Åpent:

Lørdag 28. september - Vernissage kl. 12

Søndag 29. september

Lørdag 5. oktober

Søndag 6. oktober

Alle dager kl. 12 - 16

Dele denne eventen

bottom of page